کارخانه شماره 1 : شهرک صنعتی شمس آباد بلوار گلستان گلشن 17 پلاک 5

کارخانه شماره 2 : شهرک صنعتی چهار دانگه خیابان 22/5 دانش جنوبی پلاک 20

دفتر فروش و انبار : جاده ساوه ( آیت اله سعیدی ) شهرک صنعتی چهار دانگه خیابان 21 ورودی 3 پلاک 71 و 114

تلفن : 55264098-021

تلفن دفتر فروش : 55264099-021

تلفکس : 55264097-021

همراه : 09122075320